[Laitteen asetukset]/[Järjestelmänvalvojan asetukset] -välilehti

Voit tarkistaa laitteeseen liittyvät asetukset, määrittää osaston tunnuksen hallinnan asetukset ja järjestelmänvalvojan asetukset.
HUOMAUTUS
Jos palaat tulostusasetusnäyttöön, näytä se laitteen kuvakkeesta kohdassa [Laitteet ja tulostimet] tai työpöytäsovelluksen tulostusvalikosta.

[Laitteen asetukset] -välilehti

[Hae laitetiedot]
Hakee laitetiedot ja käyttää niitä asetuksissa.
[Tarvikkeiden luettelo]
Näyttää luettelon muodossa asetustiedot laitteeseen liittyvistä paperin tulostusasetuksista, paperilähdeasetuksista jne.
Jos haluat määrittää asetukset manuaalisesti, valitse asetus ja määritä se kohdassa [Tarvikkeiden luettelo].
[Todennustoiminto]
Tulostamista hallitaan osastotunnusten hallintatoiminnon tai käyttäjän todennustoiminnon avulla. Valitse [Asetukset] ja määritä käytettävän todennustoiminnon laji.
Jos käytössä on osastotunnuksen hallintatoiminto ja valitset asetuksen [Älä käytä osastotunnusten hallintaa mv-tulostuksessa], mustavalkotulostusta voi käyttää ilman todennusta.
[Oletuskäyttäjänimi]
Voit määrittää oletuskäyttäjänimen, jota käytetään tulostustöissä. Määritetty käyttäjänimi näkyy laitteen ohjauspaneelissa, ja sitä käytetään ylä- tai alatunnisteiden käyttäjänimenä.
Jos haluat määrittää tämän kohteen, [Järjestelmänvalvojan asetukset] -välilehti > [Salli käyttäjänimen muutokset] on otettava käyttöön.
[Laitteen toimintoasetukset]
Voit määrittää laitteen ohjainlaiteohjelmiston version. Käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat määritetyn version mukaan.
Ohjainlaiteohjelmiston versio sisältää toiminnon versiot ja alustan versiot. Niitä voidaan tarkastella laitteen tilatulosteen avulla tai näytössä, jossa vahvistetaan rakenne.
Lisätietoja tilatulosteen tekemisestä ja laitteen rakenteen vahvistamisesta on laitteen oppaassa.
[Paperilähteen tiedot]
Näyttää paperilähteissä asetettua paperia koskevia tietoja. Voit myös lisätä halutessasi kommentin kullekin paperilähteelle.
[IP-osoiteasetukset]
Voit määrittää, havaitaanko laitteen, jonka tietoja haetaan, IP-osoite automaattisesti vai määritetäänkö se manuaalisesti. Jos IP-osoitetta ei löydy, voit määrittää IP-osoitteen itse hakeaksesi laitteen tiedot.
Jos määrität IP-osoitteen tällä asetuksella, sitä ei sovelleta tulostusportille.
[Tietoja]
Näyttää ajurin version tiedot.

[Järjestelmänvalvojan asetukset] -välilehti

[Asetusten luettelo]
Esittää laitteen järjestelmänvalvojalle asetukset ja niiden sisällön luettelona oletusasetusten hallintaa varten.
[Muuta järjestelmänvalvojan asetuksia]
Voit muuttaa käyttöoikeuksia ja jokaista asetusta [Asetusten luettelo] -välilehdessä.

Aiheeseen liittyvää