Tulostustietojen salaaminen

Voit lähettää tulostustiedot laitteeseen salattuina. Tämä vähentää tietojen manipuloinnin vaaraa ja tietovuotojen tapahtumista tiedonsiirtoväylällä, jolla tulostustiedot lähetetään. Toimintoa kutsutaan nimellä salattu varmistettu tulostus.
Tallennetut tiedot voi tulostaa syöttämällä salasanan laitteen ohjauspaneelissa.
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että Salattu varmistettu tulostus -toiminto otetaan käyttöön laitteen asetuksissa.

Salattu varmistettu tulostus -toiminnon käyttöön ottaminen

1.
Avaa [Tuki/Laite]-välilehti.
2.
Napsauta [Laitteen asetukset] -painiketta.
Kun napsautat [Laitteen asetukset] -painiketta, näkyviin tulee vahvistusnäyttö, joka kysyy, haluatko tallentaa asetukset, ja sen jälkeen tulostusasetusnäyttö sulkeutuu.
3.
Avaa [Laitteen asetukset] -välilehti.
4.
Ota käyttöön [Salattu varmistettu tulostus] kohdassa [Tarvikkeiden luettelo].
Aseta tarvittaessa salaustaso.
5.
Napsauta [OK]-painiketta.
HUOMAUTUS
Jaetussa tulostinympäristössä Windowsin CSR-toiminto (Client Side Rendering, asiakaspuolen hahmontaminen) pitää ottaa käyttöön palvelimen puolella. Voit ottaa CSR-toiminnon käyttöön seuraavalla tavalla.
(1) Napsauta hiiren oikealla painikkeella käyttämääsi tulostinta → napsauta [Tulostimen ominaisuudet].
(2) Avaa [Jakaminen]-välilehti → tarkista, että [Jaa tämä tulostin] on valittu → valitse [Muunna tulostustyöt asiakastietokoneissa].

Tulostaminen salauksen ollessa käytössä

1.
Avaa [Päävalikko]-välilehti.
2.
Valitse [Tulostustapa]-kohdasta [Varmistettu tulostus].
3.
Valitse [Varmistetun tulostuksen asetukset] -valintaikkunassa [Käytä salatun varmistetun tulostuksen salasanaa] → syötä [Salasana] → napsauta [OK].
Sinun on ehkä syötettävä PIN salasanan sijaan.
HUOMAUTUS
Voit helpottaa asetusten määrittämistä tulostuksen yhteydessä määrittämällä salattu varmistettu tulostus -toiminnon salasanan oletusasetukseksi.
Jos tulostit asettamatta salasanaa, tulostustyö peruutetaan.
Kun määrität salattu varmistettu tulostus -toiminnon asetukset suosikiksi, tarkista, että [Määritykset] > [Tallenna todennustiedot suosikkiasetuksiin] [Tuki/Laite]-välilehdellä on otettu käyttöön. Jos [Tallenna todennustiedot suosikkiasetuksiin] ei ole käytössä, salasanaa ei tallenneta suosikkeihin.

Aiheeseen liittyvää