Tulostustietojen tulostaminen lomakepohjan päälle

Voit tulostaa tietoja laitteeseen tallennetun lomakepohjan päälle. Tätä toimintoa kutsutaan lomakepohjatulostamiseksi.
Jos käytetään luotua lomakepohjaa, se täytyy tallentaa etukäteen laitteeseen.

Lomakepohjan tallentaminen laitteeseen

1.
Valitse [Tulosta] sovelluksen valikosta → avaa ajurin tulostusasetusnäyttö.
2.
Avaa [Asettelu]-välilehti.
3.
Napsauta [Lomakepohja]-painiketta.
4.
Valitse [Lomakepohjan asetukset] -valintaikkunassa [Käsittelymenetelmä] > [Luo lomaketiedosto] → määritä tiedostonimi kohdassa [Tiedostonimi] → napsauta [OK].
5.
Napsauta tulostusasetusnäytössä [OK]-painiketta.
6.
Napsauta tulostusnäytössä [Tulosta]- tai [OK]-painiketta.

Lomakepohjatulostus

1.
Avaa [Asettelu]-välilehti.
2.
Napsauta [Lomakepohja]-painiketta.
3.
Valitse [Lomakepohjan asetukset] -valintaikkunassa kohdasta [Käsittelymenetelmä] > [Käytä lomakepohjatulostusta].
4.
Napsauta [Hae lomaketiedoston tiedot] → valitse käytettävä lomakepohja kohdasta [Tiedostoluettelo].
Jos et voi hakea tietoja laitteesta, anna lomaketiedoston nimi kohtaan [Tiedostonimi].
5.
Kaksipuoleisessa tulostuksessa valitse kohdassa [Käyttökohde], kummalle puolelle lomakepohjatulostus tehdään.
6.
Napsauta [OK]-painiketta.

Aiheeseen liittyvää