Vesileiman liittäminen

Voit lisätä ja tulostaa puoliläpinäkyviä merkkejä (kuten [ERITTÄIN SALAINEN] tai [LUONNOS]) tulostustietojen päälle.
Voit myös luoda uusia vesileimoja.

Vesileiman lisääminen ja tulostaminen

1.
Avaa [Asettelu]-välilehti.
2.
Valitse [Lisää vesileima] → valitse vesileiman nimi.

Uusien vesileimojen luominen

1.
Avaa [Asettelu]-välilehti.
2.
Valitse [Lisää vesileima] > [Tiedot].
3.
Valitse [Muokkaa vesileimaa] -valintaikkunassa [Lisää].
4.
Syötä nimi kohtaan [Nimi].
Syötä tarvittaessa vesileiman merkit ja määritä määreet, sijainti, reuna ja päälleasemointi.
5.
Napsauta [OK]-painiketta.
6.
Napsauta [Sulje]-painiketta.
Luotu vesileima lisätään [Lisää vesileima] -luetteloon.

Aiheeseen liittyvää