Laitetta ei löydy verkosta

Kun verkkoyhteys on käytössä ajurin asentamisen aikana, laite ei välttämättä näy asennusohjelman [Tulostinluettelo]-kohdassa.
Lisäksi jos asennuksen aikana määritetään verkkotulostinportti, laite ei välttämättä näy jaettujen tulostimien luettelossa.
Jos jompikumpi näistä tapahtuu, syitä voi olla useita. Muuta asetuksia tarvittaessa kunkin "Korjaus"-kohdan mukaisesti.

Syy 1.

Laiteasetukset ovat virheelliset.
Korjaus
Tarkasta ovatko seuraavat kohdat asetettu laitteeseen. Jos niitä ei ole asetettu, vaihda asetuksia tai asenna oikea ajuri.
IPv4- tai IPv6-protokolla-asetukset on otettu käyttöön kohdassa [TCP/IP-asetukset].
[Multicast -hakuasetukset] on otettu käyttöön.
WSD:tä käyttävissä verkkoympäristöissä [Käytä WSD:tä] on otettu käyttöön.
[PDL-valinta (Plug and Play)] ja ajurin sivunkuvauskieli vastaavat.
"UFR II/UFRII LT/LIPSLX/CARPS2 V4 -tulostinajuri:lle": [*** (V4)] (tai [*** (XPS)])
*** kuvaa laitetta vastaavaa sivunkuvauskieltä.
"PCL6 V4 -tulostinajuri:lle": [PCL6 (V4)] (tai [PCL6])
Katso lisätietoja laitteen oppaasta sivunkuvauskielen asetustavasta (plug and play) laitetoiminnolle.

Syy 2.

Käyttöjärjestelmän verkkoasetukset ovat virheelliset.
Korjaus
Tarkista, onko tarvittavat asetukset määritetty käyttöjärjestelmän verkkoasetuksista. Jos asetuksia ei ole määritetty, muuta asetuksia seuraavien ohjeiden mukaisesti.
(1) Avaa [Verkko- ja jakamiskeskus] → tarkista käyttämäsi verkkoprofiili kohdassa [Näytä aktiiviset verkot].
[Verkko- ja jakamiskeskus] avataan seuraavasti.
Windows 10/Server 2016
Valitse [Asetukset] > [Verkko ja Internet] > [Ethernet] → napsauta [Verkko- ja jakamiskeskus] -painiketta.
Windows 8.1/Server 2012 R2
Napsauta [Ohjauspaneeli] > [Verkko ja Internet] > [Verkko- ja jakamiskeskus].
(2) Valitse [Muuta jakamisen lisäasetuksia].
(3) Jos [Verkon etsiminen] > [Poista verkon etsiminen käytöstä] on valittu verkkoprofiilissa, jonka valitsit kohdassa (1), valitse [Ota verkon etsiminen käyttöön].
(4) Valitse [Tallenna muutokset].
Jos Administrator-salasana tai vahvistus tarvitaan, kirjoita salasana tai anna vahvistustiedot.

Syy 3.

Käyttöjärjestelmä on määritetty niin, että laitteita ei voi löytää.
Korjaus
Kun haluat näyttää laitteen jaettujen tulostimien luettelossa, muuta käyttöjärjestelmän asetuksia noudattamalla seuraavia ohjeita.
(1) Napsauta [Ohjelmat] > [Ohjelmat ja toiminnot] Windowsin [Ohjauspaneeli]-kohdassa.
(2) Napsauta [Ota Windowsin ominaisuuksia käyttöön tai poista niitä käytöstä] -vaihtoehtoa [Ohjelmat ja toiminnot] -näytössä.
(3) Ota [SMB 1.0/CIFS -tiedostonjaon tuki] käyttöön [Windows-ominaisuudet]-näytössä → napsauta [OK].
Tietokone on ehkä käynnistettävä uudelleen, jotta uusi asetus otetaan käyttöön.
Valitse palvelinkäyttöjärjestelmässä [Manage] > [Add Roles and Features] kohdassa [Server Manager] ja ota käyttöön [Features] > [SMB 1.0/CIFS -tiedostonjaon tuki].
(4) Kun ajuri on asennettu, palauta asetukset alkuperäisiin arvoihinsa.
Yllä olevia asetusten muutoksia tarvitaan vain ajurin asennusta varten. On suositeltavaa palauttaa [SMB 1.0/CIFS -tiedostonjaon tuki] alkuperäiseen asetukseensa, kun ajurin asennus on suoritettu.

Syy 4.

Verkkoympäristö on sellainen, jossa laitteita ei voi löytää.
Korjaus
Määritä TCP/IP-verkkoympäristö niin, että etsittävä laite ja käytettävä tietokone ovat samassa aliverkossa.
Jos etsittävä laite on liitetty verkkoon, joka ei käytä joko TCP/IP-protokollaa tai WSD:tä, asenna ajuri määrittämällä portti tai IP-osoite.

Syy 5.

Löydettyä laitetta vastaava ajuri on jo asennettu.
Korjaus
Jos haluat asentaa ajurin etsimällä laitteen, poista laitteen asennus ensin ja etsi se sitten uudelleen.

Aiheeseen liittyvää