Proces voor de rugpers toepassen bij het maken van geniete boekjes

Als u een geniet boekje met rugpers afdrukt, kunt u het gebonden deel indrukken zodat het vlak wordt gemaakt.
1.
Open het tabblad [Algemeen].
2.
Selecteer [Boekje afdrukken].
U kunt ook [Boekje afdrukken] instellen in het tabblad [Indeling].
3.
Selecteer [Aan] onder [Nieten] → selecteer [Inbinden met nietjes] als de nietpositie.
U kunt ook [Nieten] instellen in het tabblad [Afwerking].
4.
Klik op [Boekje afdrukken] > [Details].
5.
Selecteer in het dialoogvenster [Instellingen voor boekje] de optie [Rugpers] → geef de kracht van de rugpers op in [Aanpassing voor rugpers].
6.
Klik op [OK].

Verwante onderwerpen