Tabblad [Afwerking]

U kunt instellingen voor de afwerking configureren, zoals groeperen, nieten enz.
Sorteren
Groeperen
Verschuiving
Roteren
Perforeren
Nieten
[Uitvoermodus]
Geeft een scheidingsmethode op wanneer u meerdere exemplaren afdrukt.
[+][-]
[Nieten]
Hiermee niet u de pagina's wanneer de afdrukgegevens worden uitgevoerd. Selecteer de nietpositie(s).
[Aan (Eco (zonder nieten))] plooit het papier zonder nietjes te gebruiken.
De beschikbare nietposities variëren afhankelijk van het uitvoerpapierformaat, de invoerrichting van het papier en de papierbronmethode.
[Perforeren]
Voert de afgedrukte pagina's uit met gaten om samen te binden. Deze functie kan alleen worden gebruikt wanneer die op het apparaat is ingeschakeld. De types van de gaten die u kunt selecteren, hangen af van de optionele unit die aan het apparaat is verbonden.
[Verschuiving]
Verschuift elke set uitgevoerde pagina's.
[Geef verschuivingsinterval op: Elke]
Voert pagina's uit zodat elk opgegeven aantal pagina's wordt verschoven.
[Roteren]
Voert elke afdruktaak uit op een hoek van 90 graden ten opzichte van de taak ervoor en erna.
[Vouw]
Geeft het type vouw aan wanneer de uitgevoerde pagina's in een van de verschillende patronen worden geplooid.
[+][-]
[Bijsnijden]
Zorgt voor het bijsnijden en uitlijnen van de paginaranden wanneer u een boekje maakt door de pagina's in het midden te nieten.
[+][-]
[Uitvoerbestemming]
Specificeert een uitvoerbestemming voor het afgedrukte papier.
[+][-]

Verwante onderwerpen