Vellen tussen transparanten invoegen

U kunt afdrukken en een vel papier invoegen tussen de transparanten. Op deze ingevoegde vellen kunt u ook iets afdrukken.
1.
Open het tabblad [Papierinvoer].
2.
Selecteer transparentie bij [Papiersoort].
U kunt transparantie selecteren uit het volgende.
De vervolgkeuzelijst [Papiersoort].
[Papiersoort] in het dialoogvenster [Papiersoortinstellingen].
U kunt het dialoogvenster [Papiersoortinstellingen] openen door [Papier selecteren op] > [Papiersoort] te selecteren en vervolgens te klikken op [Instellingen], of op [Papiersoort] > [Instellingen].
3.
Selecteer de papierbron voor transparanten onder [Papierbron voor transparanten] of [Papierbron].
4.
Selecteer [Aan] of [Afdrukken op omslagbladen] bij [Omslagbladen].
5.
Selecteer de papierbron waarin de vellen voor invoeging zijn ingesteld onder [Geef omslagbladen op door] > [Papierbron] of [Papierbron voor omslagbladen].
6.
Om de papiersoort van de in te voegen vellen te wijzigen, klik op [Geef omslagbladen op door] > [Papiersoort] of [Instellingen] onder [Papiersoort voor omslagbladen] → selecteer de papiersoort → klik op [OK].

Verwante onderwerpen