Tabbladpapier invoegen

U kunt tabbladpapier tussen specifieke pagina's invoegen. U kunt ook afdrukken op het tabgedeelte.
1.
Open het tabblad [Papierinvoer].
2.
Selecteer [Invoegbladen] → klik op [Instellingen].
3.
Selecteer in het dialoogvenster [Instellingen voor invoegbladen] tabbladpapier onder [Bladen voor invoegen].
4.
Stel [Papierbron], [Ingevoegde bladen/tabbladen] en [Invoegpositie] in.
5.
Om de papiersoort te wijzigen, klik op [Papiersoort voor tabbladpapier] > [Instellingen] → selecteer de te gebruiken papiersoort onder [Papiersoort].
Volg de onderstaande procedure om het tabbladpapierformaat en de afdrukpositie op het tabbladgedeelte in te stellen.
Als de instelling niet nodig is, klik op [OK] om het dialoogvenster [Papiersoortinstellingen] te sluiten.
6.
Klik op [Tabbladdetails].
7.
Selecteer in het dialoogvenster [Tabbladinstellingen] het papierformaat onder [Formaat tabbladpapier].
8.
Selecteer [Afdrukpositie voor verschuiving] → geef de [Verschuivingsbreedte] op → klik op [OK].
Als u afdrukgegevens met een van de volgende papierformaten hebt gemaakt, selecteer dan niet [Afdrukpositie voor verschuiving]. Het tabgedeelte is inbegrepen in de breedte.
A4-tabbladpapier: 223 x 297 mm
Lettertabbladpapier: 228,6 x 279,4 mm
9.
Klik op [OK].

Verwante onderwerpen