Afdrukken op tabbladpapier

U kunt afdrukken op het tabgedeelte van tabbladpapier.
1.
Open het tabblad [Papierinvoer].
2.
Klik op [Papiersoort] > [Instellingen].
Als u [Papier selecteren op] kunt selecteren, selecteer dan [Papiersoort], en klik op [Instellingen].
3.
Selecteer in het dialoogvenster [Papiersoortinstellingen] tabbladpapier onder [Papiersoort].
4.
Klik op [Tabbladdetails].
Het dialoogvenster [Tabbladinstellingen] wordt weergegeven.
5.
Selecteer [Afdrukpositie voor verschuiving] → specificeer [Verschuivingsbreedte].
Als u afdrukgegevens met een van de volgende papierformaten hebt gemaakt, selecteer dan niet [Afdrukpositie voor verschuiving]. Het tabgedeelte is inbegrepen in de breedte.
A4-tabbladpapier: 223 x 297 mm
Lettertabbladpapier: 228,6 x 279,4 mm
Als u [Formaat tabbladpapier] kunt selecteren, selecteer dan een papierformaat.
6.
Klik op [OK].
7.
Klik in het dialoogvenster [Tabbladinstellingen] op [OK].

Verwante onderwerpen