Ryggstiftet hefteutskrift

Når du utfører hefteutskrift, kan du angi stifting i midten av utdatasider. Sidene er delt opp i sett og brettes i to, og hvert sett er ryggstiftet på midten.
1.
Vis [Hoved]-arket.
2.
Velg [Hefteutskrift].
Du kan også angi [Hefteutskrift] i [Oppsett]-arket.
3.
Velg [På] fra [Stifte] → velg [Ryggstift] som stifteposisjonen.
Du kan også angi [Stifte] i [Etterbehandling]-arket.

Relaterte emner