[Etterbehandling] Ark

Du kan konfigurere innstillinger knyttet til etterbehandling, som for eksempel sortering, stifting osv.
Sorter
Grupper
Forskyv
Roter
Hullstansing
Stifte
[Utskriftsmetode]
Angir en separasjonsmetode for utskrift av flere kopier.
[+][-]
[Stifte]
Stifter sidene når utskriftsdata sendes ut. Velg stifteposisjon(er).
[På (Øko (stiftefri))] klemmer papiret uten å bruke stifter.
Stifteposisjonene varierer avhengig av papirstørrelsen, papirets materetning og papirkildemetoden.
[Hullstansing]
Skriver ut sider med hull for innbinding. Denne funksjonen kan bare brukes når den er aktivert på enheten. Typen stansehull du kan velge er avhengig av den valgfrie enheten som er festet til enheten.
[Forskyv]
Forskyver hvert sett med sider som skrives ut.
[Angi forskyvningsintervall: Hver]
Skriver ut slik at hvert angitte antall sider forskyves.
[Roter]
Skriver ut hver kopi i en 90 graders vinkel i forhold til kopien før og etter denne.
[Fold]
Angir typen brett når utskrevne sider brettes inn i en av en rekke mønstre.
[+][-]
[Beskjæring]
Klipper og justerer kantene på sidene når du oppretter et hefte ved å stifte sidene i midten.
[+][-]
[Utskriftsdestinasjon]
Spesifiserer en destinasjon for utskrevet papir.
[+][-]

Relaterte emner