Avinstallering av driveren

Dette forklarer prosedyren for å avinstallere en driver som ikke lenger trengs.
Avinstalleringsmetoden er ulik avhengig av om installasjonsfilen eller en inf-fil ble brukt når den ble installert.

Forutsetninger

Logg på som medlem av Administrators når du starter datamaskinen.
[Skrivebord]-skjermbilde (når du bruker Windows 8.1/Server 2012 R2)

Prosedyrer

For drivere som ble installert med en installasjonsfil

1.
Start avinstallasjonsprogrammet til driveren.
Når Windows-funksjoner brukes
I Windows 10/Server 2016
(1) Vis [Innstillinger] > [Apper] eller [System] > [Apper og funksjoner].
(2) Velg driveren som skal avinstalleres i [V4 Printer Driver Uninstaller] → klikk på [Avinstaller].
I andre operativsystemer
(1) Vis [Kontrollpanel] > [Programmer] > [Avinstaller et program].
(2) Velg driveren som skal avinstalleres i [V4 Printer Driver Uninstaller] → klikk på [Avinstaller/endre].
Når du bruker Windows-avinstallasjon vises avinstallasjonsprogrammet på det språket du valgte i installasjonsprogrammet.
Når avinstaller-filen som leveres med driveren brukes
Dobbeltklikk på en av følgende filer.
Når en fil i en installert drivermappe brukes
Bruk [UNINSTAL.exe] som samsvarer med driveren i følgende mappe.
<install folder>\Canon\PrnUninstall
Når en fil i en nedlastet drivermappe brukes
Installer\UNINSTAL.exe
2.
Velg navnet til enheten du vil avinstallere → klikk på [Slett].
[Opprydning]: klikk på denne for samtidig å slette alle filer og all registerinformasjon relatert til alle driverne som vises i listen, ikke bare den valgte driveren. Klikk på [Slett] for å utføre en normal avinstallering av driveren.
3.
I skjermbildet for å bekrefte hvorvidt skriveren skal slettes, klikk på [Ja].
En bekreftelsesmelding som spør om du vil slette pakken kan også vises.
4.
På [Slett skriver]-skjermen klikker du på [Avslutt].
MERK
Når den er koblet til en enhet via USB, kan ikke ikonet til enheten bli slettet via avinstalleringsprogrammet. For å slette dem, utfør prosedyren for avinstallering av drivere som ble installert ved å spesifisere en inf-fil.

For drivere som ble installert ved å spesifisere en inf-fil

1.
Vis [Enheter og skrivere] fra Windows [Kontrollpanel].
2.
Høyreklikk på ikonet til enheten du vil fjerne → velg [Fjern enhet].
Hvis du bruker et berøringspanel, trykk og hold inne ikonet til enheten du vil slette → trykk på [Fjern enhet] i popup-menyen.
3.
På [Fjern enhet]-skjermen klikker du på [Ja].
4.
Velg ikonet til hvilken som helst enhet → klikk på [Egenskaper for utskriftsserver] på menyen.
5.
Vis [Drivere]-arket.
6.
Velg driveren som skal fjernes fra [Installerte skriverdrivere] → klikk på [Fjern].
7.
Velg [Fjern driver og driverpakke] → klikk på [OK].
8.
Bekreft driveren i bekreftelsesbildet → trykk på [Ja].