Installere som en skriverserver

Dette forklarer hvordan du konfigurerer delingsinnstillinger for og installerer driveren for å kunne bruke en datamaskin koblet til enheten som en skriverserver.

Forutsetninger

Logg på som medlem av Administrators når du starter datamaskinen.
[Skrivebord]-skjermbilde (når du bruker Windows 8.1/Server 2012 R2)

Prosedyrer

1.
Start installeringsprogrammet → fortsett i henhold til instruksjonene på skjermen.
2.
Velg [Standard] eller [Tilpasset] for [Skriverinstallering] → klikk på [Neste].
Hvis du har en nettverkstilkobling som ikke bruker TCP/IP-protokollen, velg [Tilpasset].
3.
Hvis [Velg prosess]-skjermen vises, velg [Legg til nye skrivere] → klikk på [Neste].
4.
Velg enheten du vil installere fra [Skriverliste] → klikk på [Neste].
Hvis du velger [Standard] og konfigurerer delte innstillinger, velger du [Konfigurer skriverinformasjon], og deretter klikker på [Neste].
5.
Velg [Bruk som delt skriver] → endre [Delt navn] om nødvendig → klikk på [Neste].
Hvis du velger [Tilpasset] og konfigurerer delte innstillinger, angir du port til [Port], og klikker på [Neste].
6.
Følg instruksjonene på skjermen → klikk på [Avslutt].

Relaterte emner