Installere ved å spesifisere en port eller IP-adresse

Du kan manuelt angi port eller IP-adresse som skal brukes for tilkoblet nettverk eller lokalt tilkoblede enheter og installere driveren. Installer med hensyn til denne prosedyren når du ikke kan oppdage en enhet på nettverket automatisk eller når unike innstillinger er nødvendig.
I tillegg til eksisterende porter, kan du legge til en port.

Forutsetninger

Systemkrav
Merknader og advarsler vedrørende installering
Bekreft porten som skal spesifiseres
Spesifiser en WSD-port, standard TCP/IP-port, port for nettverksskriver eller lokal port. Du kan spesifisere en allerede registrert port. Du kan velge en midlertidig port ([LPT1] osv.) og konfigurere den etter at installasjonen er fullført.
Bekreft vertsnavnet, navnet eller IP-adressen til enheten (hvis du legger til en WSD-port eller en standard TCP/IP-port).
Du må angi vertsnavnet, navnet eller IP-adressen til enheten hvis du installerer ved å legge WSD-port eller standard TCP/IP-port. Som vertsnavn til enheten, bruk navnet som enheten er kjent som på nettverket. Hvis du ikke kjenner enhetens navn eller verdien som skal angis, sjekk med nettverksadministratoren.
Bekreft den delte skriveren (hvis du skal legge til en port for en nettverksskriver)
Den delte skriveren som velges når du legger til porten må passe med enheten som er valgt i installasjonsprogrammet. Sjekk også at driverversjonen for den delte skriveren og versjonen i installasjonsprogrammet stemmer overens.
Logg på datamaskinen som den delte skriveren er installert på, på forhånd.
Logg på som medlem av Administrators når du starter datamaskinen.
[Skrivebord]-skjermbilde (når du bruker Windows 8.1/Server 2012 R2)

Prosedyrer

1.
Dobbelt-klikk på [Setup.exe].
2.
Hvis du vil endre språket som vises av installatøren, velger du [Språk] → klikk på [Neste].
Driveren vil bli installert i henhold til det valgte språket.
3.
Les LISENSAVTALE FOR CANON PROGRAMVARE → klikk på [Ja].
4.
Velg [Tilpasset] → klikk på [Neste].
5.
Hvis følgende skjerm vises, velg [Legg til nye skrivere] → klikk på [Neste].
[Legg til nye skrivere og oppdater eksisterende drivere]: velg denne når du ønsker å oppdatere allerede installerte drivere samtidig som at du legger til en ny driver.
[Oppdater eksisterende skriverdrivere]: velg dette hvis du ønsker å kun oppdatere drivere. For mer informasjon, se prosedyre for å oppdatere drivere.
6.
Velg enheten du vil installere fra [Skriverliste] → klikk på [Neste].
[Antall skrivere]: Angi antall skrivere som skal installeres for den valgte enheten. Når du angir flere skrivere, kan flere enheter registreres samtidig.
MERK
Når flere skrivere tildeles samme porten for én enkelt enhet, registreres flere utskriftskøer for den valgte enheten. Ulike standardinnstillinger kan angis for hver utskriftskø for å skille mellom dem ved utskrift. Du kan imidlertid kun tildele én port til én enhet når en WSD-port eller nettverksskriverport er angitt.
7.
Angi porten.
Hvis du har angitt flere skrivere for én enhet i trinn 6., brukes portinnstillingen for den første skriveren som standardinnstilling for den andre og etterfølgende skrivere.
Når du legger til en WSD-port
(1) Klikk på [Legg til port] → velg [WSD Port] fra [Port som skal legges til] → klikk på [OK].
(2) Skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet → klikk på [OK].
Når du legger til en standard TCP/IP-port
(1) Klikk på [Legg til port] → velg [Standard TCP/IP Port] fra [Port som skal legges til] → klikk på [OK].
(2) Angi enhetsnavnet eller IP-adressen i henhold til instruksjonene i veiviseren.
[Portnavn] er automatisk angitt. Endre portnavnet hvis nødvendig.
Dersom skjermbildet [Tilleggsinformasjon om port nødvendig] vises, klikk på "Åpne detaljer" og utfør nødvendige operasjoner.
[+][-]
(3) Klikk på [Fullfør].
Når du legger til en port for nettverksskriver
(1) Klikk på [Legg til port] → velg [Nettverk] fra [Port som skal legges til] → klikk på [OK].
(2) Velg skriveren du bruker → klikk på [OK].
MERK
Hvis en nettverkskriver som tilhører enheten ikke vises i listen, kan det skyldes feil operativsystem eller enhetsinnstillinger. Se etterfølgende informasjon om feilsøking hvis du vil aktivere enheten for visning i skriverlisten.
Når du legger til en lokal port
(1) Klikk på [Legg til port] → velg [Local Port] fra [Port som skal legges til] → klikk på [OK].
(2) Skriv inn navnet på porten → klikk på [OK].
Ved bruk av en eksisterende port
Velg en port fra [Port].
8.
Endre [Skrivernavn] om nødvendig → klikk på [Neste].
[Angi som standard]: velg denne for å angi enheten som den enheten som vanligvis brukes.
[Bruk som delt skriver]: velg dette hvis du ønsker å dele enheten.
Hvis du la til eller har valgt en port for nettverksskriver, kan du ikke angi [Skrivernavn] og [Bruk som delt skriver].
Hvis du har valgt flere enheter eller du har angitt flere skrivere for én enhet i trinn 6., gjentar du trinn 7. og 8.
9.
Sjekk [Liste over skrivere som skal installeres] → klikk på [Start].
Fortsett installasjonen i henhold til instruksjonene på skjermen.
10.
Sjekk meldingen om fullført installasjon → klikk på [Avslutt].
Du kan også skrive ut en testside hvis det er nødvendig.

Relaterte emner