Endre standardinnstillingene

Du kan endre standardinnstillingene til ønskede skriverinnstillinger. Hvis du endrer dem til innstillinger du bruker ofte, kan du redusere behovet for å konfigurere innstillinger når du skriver ut.
1.
Vis [Enheter og skrivere] fra Windows [Kontrollpanel].
2.
Høyreklikk ikonet for enheten du vil konfigurere → velg [Utskriftsinnstillinger].
3.
Angi de nødvendige elementene i skjermen med utskriftsinnstillinger for driveren.
Bytt eventuelt ark og konfigurer relevante innstillinger hvis nødvendig.
4.
Klikk på [OK].

Relaterte emner