Tildele en PIN-kode til utskriftsdata

Du kan tildele en PIN-kode til lagre utskriftsdata og lagre dem i skriveren. Dette er blant annet nyttig når du skal skrive ut konfidensielle dokumenter osv.
MERK
Hvis du registrerer PIN-koden som brukes til sikret utskrift som en standardinnstilling, kan du redusere behovet for å konfigurere innstillinger når du skriver ut.
1.
Vis [Hoved]-arket.
2.
Velg [Sikker utskrift] fra [Utskriftsmetode].
3.
Angi [Innstillinger for sikker utskrift] i dialogboksen [PIN-kode] → klikk på [OK].
Hvis det er nødvendig, skriv inn [PIN-kode] etter du har valgt [Bruk en PIN-kode].

Relaterte emner