Lagrer utskriftsdata

Du kan lagre utskriftsdata på en boks i enheten. Du kan også endre innstillingene for eller kombinere de lagrede dataene i kontrollpanelet for enheten eller eksternt brukergrensesnitt.
MERK
Dersom du registrerer boksnummeret brukt til lagret utskrift som en standardinnstilling, kan du redusere arbeidet som trengs for å konfigurere innstillingene ved utskrift.
1.
Vis [Hoved]-arket.
2.
Velg [Lagre i postkasse/Lagre i boks] fra [Utskriftsmetode].
3.
I [Lagringsinnstillinger] dialogboksen, klikk på [Dokumentnavn].
Hvis du vil spesifisere et navn, velg [Angi navn] → angi navn.
4.
Klikk på [Hent informasjon om postkasse/Hent informasjon om boks] → velg en lagringsdestinasjon fra [Postkasse/Boks].
Du kan velge flere bokser samtidig ved å trykke [Ctrl] på [Skift] -tasten.
5.
Klikk på [OK].

Relaterte emner