Korekcja przemieszczenia podczas drukowania broszury

Podczas tworzenia i drukowania broszur można skorygować pojawiające się różnice w położeniu treści na stronach wewnętrznych i zewnętrznych. W przypadku przycinania krawędzi stron za pomocą modułu przycinania można ustawić margines w taki sposób, aby pozycja drukowanej treści na stronie nie różniła się między stronami.
1.
Wyświetl kartę [Główne] lub [Układ].
2.
Wybierz opcję [Drukowanie broszur] → kliknij polecenie [Szczegóły].
3.
W oknie dialogowym [Ustawienia broszury] ustaw opcję [Użyj korekcji przemieszczenia].
4.
Wybierz metodę korekcji w obszarze [Metoda korekcji].
W przypadku korekcji ręcznej podaj wartość korekcji w obszarze [Wielkość korekcji].
5.
Kliknij opcję [OK].

Tematy pokrewne