Drukowanie broszury

Strony mogą być automatycznie drukowane w takiej kolejności, aby po złożeniu na pół tworzyły broszurę.
1.
Wyświetl kartę [Główne] lub [Układ].
2.
Wybierz opcję [Drukowanie broszur].
Aby ustawić miejsce szycia i położenie marginesu na oprawę, wykonaj poniższe kroki.
3.
Kliknij opcję [Szczegóły].
4.
W oknie dialogowym [Ustawienia broszury] wybierz w obszarze [Szycie] kierunek zszywania używany podczas drukowania broszury.
5.
Określ szerokość w polu [Szerokość marginesu na oprawę].
6.
Kliknij opcję [OK].

Tematy pokrewne