Drukowanie numerów stron w tym samym miejscu z przodu i z tyłu każdej strony

Podczas drukowania broszury i drukowania dwustronnego można wydrukować numery stron w taki sposób, by znajdowały się w tym samym miejscu z przodu i z tyłu każdej strony. Na przykład jeśli drukowanie zostanie ustawione po przeciwnej stronie marginesu na oprawę, numer strony zostanie umieszczony tak, jak w książkach z papierową oprawą.
Jeśli pozycja drukowania numeru strony zostanie ustawiona na dolną prawą część strony, to przy włączonej tej funkcji wynik drukowania będzie wyglądać następująco.
Przy drukowaniu broszury
Przy drukowaniu dwustronnym
Poniżej wyjaśniono procedurę użycia tej funkcji przy drukowaniu broszury.
1.
Wyświetl kartę [Układ].
2.
Wybierz opcję [Drukowanie broszur].
Opcję [Drukowanie broszur] można też skonfigurować na karcie [Główne].
UWAGA
Gdy funkcja ta jest używana przy drukowaniu dwustronnym, ustaw [Drukowanie dwustronne] na karcie [Główne].
3.
Kliknij przycisk [Nagłówek/stopka].
4.
W oknie dialogowym [Ustawienia nagłówka/stopki] wyświetl kartę [Informacje o druku].
5.
Wybierz pozycję drukowania numerów stron w [Arkusze wyjściowe] > [Numer strony].
6.
Wybierz opcję [Arkusze wyjściowe] > [Drukuj tak, aby pozycja nakładała się na przednią i tylną stronę papieru].
7.
Kliknij przycisk [OK].

Tematy pokrewne