Drukowanie broszury szytej zeszytowo

Podczas drukowania broszury można określić opcję zszywania pośrodku wydrukowanych stron. Strony są dzielone na zestawy i składane na pół, a poszczególne zestawy są zszywane zeszytowo pośrodku.
1.
Wyświetl kartę [Główne].
2.
Wybierz opcję [Drukowanie broszur].
Opcję [Drukowanie broszur] można też skonfigurować na karcie [Układ].
3.
Wybierz opcję [Wł.] w obszarze [Zszywaj] → wybierz ustawienie [Szycie zeszytowe] jako pozycję zszywania.
Opcję [Zszywaj] można też skonfigurować na karcie [Wykończenie].

Tematy pokrewne