Tworzenie broszur w zestawach

Podczas tworzenia broszury z dokumentu składającego się z dużej liczby stron dokument ten można podzielić na kilka zestawów i wydrukować.
1.
Wyświetl kartę [Główne] lub [Układ].
2.
Wybierz opcję [Drukowanie broszur] → kliknij polecenie [Szczegóły].
3.
W oknie dialogowym [Ustawienia broszury] ustaw opcję [Podziel na zestawy dla układu broszury].
4.
Wybierz metodę podziału z listy [Podziel na zestawy].
W przypadku dzielenia ręcznego należy podać liczbę stron, z których ma się składać zestaw.
W przypadku podziału ręcznego i drukowania broszury ze zszywaniem zeszytowym należy określić wartość nie większą niż maksymalna liczba stron, które urządzenie może zszyć zeszytowo. Aby ustalić maksymalną liczbę stron, które mogą być zszywane zeszytowo, należy skorzystać z podręcznika użytkownika urządzenia.
5.
Kliknij opcję [OK].

Tematy pokrewne