Instalowanie sterownika

Wybierz metodę instalacji odpowiadającą stosowanemu sposobowi podłączania urządzenia oraz środowisku, w jakim ono pracuje.