Aktualizowanie/odinstalowywanie sterownika

Poniżej opisano procedury aktualizacji i odinstalowania sterownika.