Drukowanie dużego plakatu na wielu stronach

Dokument zajmujący jedną stronę można powiększać i drukować na wielu arkuszach papieru. Po połączeniu wydrukowanych arkuszy powstanie duży plakat.
W tej sekcji opisano również ustawienia drukowania plakatów oraz przedstawiono wyniki drukowania.

Drukowanie plakatów

1.
Wyświetl kartę [Układ].
2.
Wybierz pozycję [Plakat] → określ liczbę części.
Jeśli wybrałeś opcję [Niestandardowy], w oknie dialogowym [Określ niestandardową liczbę wierszy i kolumn plakatu] określ, odpowiednio, liczbę wierszy i kolumn.
Aby skonfigurować szczegółowe parametry, takie jak zakres stron do drukowania, obramowania itp., wykonaj procedurę opisaną poniżej.
3.
Kliknij opcję [Szczegóły].
4.
W oknie dialogowym [Ustawienia plakatu] dokonaj wszystkich koniecznych ustawień.
5.
Kliknij opcję [OK].

Ustawienia drukowania plakatów oraz przykłady drukowania

Przedstawiono tu przykłady ustawień drukowania plakatów oraz ich efekty. Jeśli to konieczne, przykłady ustawień zilustrowano odpowiednim oknem dialogowym [Ustawienia plakatu].
Przykład ustawień 1.
Karta [Główne] > [Orientacja]: [Pionowa]
Karta [Układ] > [Plakat]: [1 x 2]
Wynik drukowania
Przykład ustawień 2.
karta [Główne] > [Orientacja]: [Pionowa]
Karta [Układ] > [Plakat]: [2 x 2]
Wynik drukowania
Jeśli wybrano okno dialogowe [Ustawienia plakatu] > [Obróć arkusze o 90 stopni] > [Wł.]
Jeśli wybrano okno dialogowe [Ustawienia plakatu] > [Obróć arkusze o 90 stopni] > [Wył.] lub [Auto]
Jeżeli wybrano opcję [Auto], orientacja stron będzie ustawiona w kierunku większych danych wydruku. W tym przykładzie orientacja jest taka sama jak dla opcji [Wył.].
Przykład ustawień 3.
Karta [Główne] > [Orientacja]: [Pionowa]
Karta [Układ] > [Plakat] > [Niestandardowy]: ustaw wartość 3 dla opcji [Liczba wierszy] oraz wartość 2 dla opcji [Liczba kolumn]
Wynik drukowania
Jeśli wybrano okno dialogowe [Ustawienia plakatu] > [Obróć arkusze o 90 stopni] > [Wł.] lub [Auto]
Jeżeli wybrano opcję [Auto], orientacja stron będzie ustawiona w kierunku większych danych wydruku. W tym przykładzie orientacja jest taka sama jak dla opcji [Wł.].
Jeśli wybrano okno dialogowe [Ustawienia plakatu] > [Obróć arkusze o 90 stopni] > [Wył.]
Przykład ustawień 4.
Karta [Układ] > [Plakat]: [2 x 2]
Szczegółowe ustawienia w oknie dialogowym [Ustawienia plakatu]
Wynik drukowania
Przykład ustawień 5.
Karta [Układ] > [Plakat]: [2 x 2]
Szczegółowe ustawienia w oknie dialogowym [Ustawienia plakatu]
Wynik drukowania
Legenda
Przerywana linia: obramowanie
: znacznik wklejania
: znacznik wycinania
: Szerokość marginesu

Tematy pokrewne