Skalowanie

Umożliwia powiększanie i pomniejszanie drukowanych dokumentów.

Aby dostosować skalę do rozmiaru wydruku

1.
Wyświetl kartę [Główne].
2.
Sprawdź, czy rozmiar papieru ustawiony w aplikacji występuje w obszarze [Rozmiar strony].
Aby zmienić rozmiar dokumentu, kliknij przycisk [Szczegóły] → wybierz rozmiar papieru w obszarze [Rozmiar strony] → kliknij przycisk [OK].
3.
Wybierz format papieru używanego do drukowania z listy [Rozmiar wydruku].

Aby określić wymaganą skalę

1.
Wyświetl kartę [Główne].
2.
Kliknij kolejno przyciski [Rozmiar strony] > [Szczegóły].
3.
W oknie dialogowym [Ustawienia szczegółowe] sprawdź, czy format papieru ustawiony w aplikacji występuje w obszarze [Rozmiar strony].
Aby zmienić rozmiar strony, wybierz format papieru w obszarze [Rozmiar strony].
4.
Wybierz opcję [Określ współczynnik drukowania].
Jeśli jest to konieczne, ustaw współczynnik i wybierz opcję [Punkt początkowy dla określonego współczynnika].
5.
Kliknij opcję [OK].

Tematy pokrewne