การบันทึกการตั้งค่ารายการโปรด

คุณสามารถเรียกใช้การตั้งค่าการพิมพ์ที่ใช้งานบ่อยได้โดยบันทึกการตั้งค่าดังกล่าวไว้ที่ [การตั้งค่ารายการโปรด]
1.
กำหนดค่าการตั้งค่าที่ต้องการบันทึกในหน้าจอตั้งค่าการพิมพ์ของไดรเวอร์
สลับไปที่หน้าอื่นและกำหนดค่าที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็น
2.
คลิก [บันทึก] ที่ตำแหน่งล่างสุดของรายการ [การตั้งค่ารายการโปรด]
3.
ในกล่องโต้ตอบ [บันทึกการตั้งค่ารายการโปรด] เลือก [ชื่อ] และ [ไอคอน]
ป้อนข้อความใน [ความเห็น] ถ้าจำเป็น
4.
คลิก [ตกลง]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง