การตั้งค่าทั่วไปในแต่ละหน้า

คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชันการพิมพ์พื้นฐานผ่านภาพตัวอย่างการตั้งค่าในแต่ละหน้า คุณยังสามารถดูการตั้งค่ารายการโปรด คืนค่าการตั้งค่าการพิมพ์กลับไปเป็นการกำหนดค่ามาตรฐานได้ เป็นต้น
ภาพตัวอย่างการตั้งค่า
แสดงการตั้งค่าการพิมพ์ปัจจุบันในตัวอย่าง คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชั่นการพิมพ์เบื้องต้นได้โดยคลิกตัวอย่าง
[+][-]
[การตั้งค่ารายการโปรด]
แสดงรายการการตั้งค่ารายการโปรดที่บันทึกไว้
[บันทึก]
ช่วยในการบันทึกการตั้งค่าการพิมพ์ปัจจุบันเป็นการตั้งค่ารายการโปรด
กล่องโต้ตอบ [บันทึกการตั้งค่ารายการโปรด]
[+][-]
[รีเซ็ตการตั้งค่าการพิมพ์]
เปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ของทุกหน้ากลับไปเป็นค่ามาตรฐาน
[คืนค่ามาตรฐาน]
เปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ของหน้าที่เปิดอยู่กลับไปเป็นค่ามาตรฐาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง