การติดตั้งเป็นเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

หัวข้อนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการกำหนดการตั้งค่าการใช้งานร่วมกันและการติดตั้งไดรเวอร์เพื่อใช้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เป็นเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์

เงื่อนไข

เมื่อเปิดคอมพิวเตอร์ ให้เข้าสู่ระบบในฐานะที่เป็นหนึ่งใน Administrators
การแสดงผลหน้าจอ [เดสก์ท็อป] (เมื่อใช้ Windows 8.1/Server 2012 R2)

ขั้นตอน

1.
เริ่มโปรแกรมติดตั้ง → ดำเนินการต่อโดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
2.
ถ้าหน้าจอ [เลือกการดำเนินการ] ปรากฏขึ้น ให้เลือก [เพิ่มเครื่องพิมพ์ใหม่] → คลิก [ถัดไป]
3.
ถ้าหน้าจอ [เลือกเครื่องพิมพ์ที่จะติดตั้ง] ปรากฏขึ้น ให้เลือกอุปกรณ์ที่จะติดตั้งจาก [รายการเครื่องพิมพ์] → คลิก [ถัดไป]
4.
เลือก [ใช้เป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานร่วมกัน] → ตั้งค่าพอร์ตใน [พอร์ต] → คลิก [ถัดไป]
เปลี่ยน [ชื่อที่ใช้ร่วมกัน] หากจำเป็น
5.
ปฏิบัติตามข้อความแนะนำบนหน้าจอ → คลิก [ออก]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง