การเปลี่ยนการตั้งค่าให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

หัวข้อนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานร่วมกัน การเปลี่ยนพอร์ต และการตั้งค่าสถานะการติดตั้งตัวเลือกของอุปกรณ์ด้วยตัวเอง