การแทรกลายน้ำ

คุณสามารถซ้อนอักขระกึ่งโปร่งแสงบนข้อมูลที่จะพิมพ์และพิมพ์ลงบนเอกสารได้ เช่น [ลับสุดยอด] หรือ [ฉบับร่าง]
นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างลายน้ำขึ้นใหม่ได้ด้วย

การแทรกและพิมพ์ลายน้ำ

1.
แสดงหน้า [เค้าโครง]
2.
เลือก [แทรกลายน้ำ] → เลือกชื่อลายน้ำ

การสร้างลายน้ำขึ้นใหม่

1.
แสดงหน้า [เค้าโครง]
2.
คลิก [แทรกลายน้ำ] > [รายละเอียด]
3.
ในกล่องโต้ตอบ [แก้ไขลายน้ำ] คลิก [เพิ่ม]
4.
ใส่ชื่อใน [ชื่อ]
หากจำเป็น ใส่อักขระและตั้งค่าแอตทริบิวต์ ตำแหน่ง เส้นขอบ และการทับซ้อนของลายน้ำ
5.
คลิก [ตกลง]
6.
คลิก [ปิด]
ระบบจะเพิ่มลายน้ำที่สร้างขึ้นไว้ในรายการ [แทรกลายน้ำ]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง