หน้า [เค้าโครง]

คุณสามารถเลือกเค้าโครงหรือตั้งค่าปรับเปลี่ยนรูปแบบได้เมื่อพิมพ์
[การพิมพ์หนังสือ]
พิมพ์เอกสารโดยเรียงหน้าให้สามารถพับครึ่งได้เพื่อสร้างหนังสือ
[รายละเอียด]
ช่วยในการกำหนดการตั้งค่าโดยละเอียดเมื่อดำเนินการพิมพ์หนังสือ เช่น ทิศทางการเปิดและความกว้างขอบเย็บกระดาษ
กล่องโต้ตอบ [การตั้งค่าหนังสือ]
[+][-]
[แทรกลายน้ำ]
ซ้อนอักขระกึ่งโปร่งแสงบนข้อมูลที่จะพิมพ์และพิมพ์ลงบนเอกสารได้ เช่น [ลับสุดยอด] หรือ [ฉบับร่าง]
[รายละเอียด]
ช่วยในการสร้างลายน้ำขึ้นใหม่และแก้ไขลายน้ำที่มีอยู่
กล่องโต้ตอบ [แก้ไขลายน้ำ]
[+][-]
[เพิ่มกรอบ]
พิมพ์กรอบรอบๆ หน้ากระดาษ
[โปสเตอร์]
ขยายข้อมูลที่จะพิมพ์ในขนาดหนึ่งหน้าและพิมพ์ข้อมูลลงในกระดาษหลายๆ แผ่นได้ เมื่อนำกระดาษที่พิมพ์มาต่อกัน จะได้เป็นงานพิมพ์ขนาดใหญ่เหมือนโปสเตอร์
หากเลือก [กำหนดเอง] คุณสามารถระบุจำนวนแถวและคอลัมน์ได้ตามลำดับ
[รายละเอียด]
ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่ารายละเอียด เช่น ช่วงของหน้าที่จะพิมพ์, การพิมพ์โดยมีเส้นขอบ เป็นต้น
กล่องโต้ตอบ [การตั้งค่าโปสเตอร์]
[+][-]
[ขนาด/การวางแนวแบบผสม]
พิมพ์ข้อมูลที่มีขนาดและการวางแนวแตกต่างกันในแต่ละหน้า
[+][-]
[ส่วนหัว/ส่วนท้าย]
ช่วยในการใส่ส่วนหัวและส่วนท้ายในข้อมูลที่จะพิมพ์ คุณสามารถตั้งค่าตำแหน่งและรูปแบบของส่วนหัวหรือส่วนท้ายได้
หากคุณทำการพิมพ์หนังสือหรือการพิมพ์แบบสองด้าน คุณยังสามารถตั้งค่าหมายเลขหน้าเพื่อให้พิมพ์ในตำแหน่งเดียวกันทั้งด้านหน้าและด้านหลังของหน้าได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง