หน้า [การป้อนกระดาษ]

คุณสามารถตั้งค่าแหล่งจ่ายกระดาษและข้อมูล
หมายเหตุ
ข้อมูลแหล่งจ่ายกระดาษที่ปรากฏขึ้นในฝั่งไดรเวอร์อาจไม่ตรงกับที่ปรากฏขึ้นในฝั่งอุปกรณ์ ขึ้นอยู่กับ Paper deck และค่าผสมซึ่งติดตั้งเพิ่มเติม ดังนั้น คุณอาจไม่สามารถรับข้อมูลอุปกรณ์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับแหล่งจ่ายกระดาษ
[แหล่งจ่ายกระดาษ]
ระบุกระดาษที่จะพิมพ์ไว้ในแหล่งจ่ายกระดาษ หากคุณเลือก [อัตโนมัติ] ระบบจะเลือกแหล่งจ่ายกระดาษที่สัมพันธ์กับขนาดกระดาษที่พิมพ์โดยอัตโนมัติ
[ข้อมูลแหล่งจ่ายกระดาษ]
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่ากระดาษในแหล่งจ่ายกระดาษ คุณยังสามารถตั้งค่าความเห็นที่ต้องการสำหรับแหล่งจ่ายกระดาษแต่ละแหล่งได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง