หน้า [คุณภาพ]

คุณสามารถตั้งค่าวิธีการประมวลผลการพิมพ์ให้เหมาะกับเนื้อหาของข้อมูลที่จะพิมพ์ได้
[การตั้งค่าแบบละเอียดสำหรับคุณภาพ]
ช่วยในการตั้งค่ารายละเอียดคุณภาพการพิมพ์
กล่องโต้ตอบ [การตั้งค่าแบบละเอียดสำหรับคุณภาพ]
[+][-]
[การตั้งค่าการจับคู่]
ช่วยในการตั้งค่าการทำงานที่เหมาะสมกับการปรับสี
กล่องโต้ตอบ [การตั้งค่าการจับคู่]
[+][-]
[การพิมพ์สองสี]
พิมพ์สองสีโดยที่ส่วนต่างๆ ของข้อมูลที่จะพิมพ์ซึ่งไม่มีข้อมูลที่เป็นสีจะถูกพิมพ์ในเฉดสีดำ และส่วนที่มีข้อมูลเป็นสีจะถูกพิมพ์ในเฉดสีที่ระบุ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง