Menetapkan Nama Pengguna

Anda boleh menetapkan nama pengguna untuk digunakan untuk kerja cetakan. Nama pengguna yang ditetapkan akan dipaparkan pada panel kawalan peranti dan dicetak sebagai nama pengguna untuk pengepala atau pengaki.
Untuk menukar nama pengguna, anda perlu membenarkan perubahan dalam tetapan peranti.

Untuk Membenarkan Perubahan Nama Pengguna

1.
Paparkan helaian [Sokongan/Peranti].
2.
Klik [Tetapan Peranti].
Apabila anda mengklik [Tetapan Peranti], selepas skrin pengesahan menanyakan sama ada anda ingin menyimpan tetapan yang dipaparkan, skrin tetapan cetakan ditutup.
3.
Paparkan helaian [Tetapan Pentadbir].
4.
Klik [Tukar Tetapan Pentadbir].
Jika skrin meminta anda mengesahkan sama ada anda ingin membenarkan perubahan dipaparkan, klik [Ya] → paparkan helaian [Tetapan Pentadbir].
5.
Dayakan [Senarai Tetapan] > [Benarkan penukaran pada nama pengguna] → klik [OK].

Untuk Menetapkan Nama Pengguna

1.
Paparkan helaian [Sokongan/Peranti].
2.
Klik [Tetapan Nama Pengguna].
3.
Dalam kotak dialog [Tetapan Nama Pengguna], pilih [Nama untuk Digunakan] dan → klik [OK].

Topik Berkaitan