Helaian [Sokongan/Peranti]

Anda boleh mengkonfigurasikan tetapan persekitaran pemacu, tetapan maklumat peranti, dll.
[Papar Tetapan]
Memaparkan senarai untuk menyemak tetapan semasa.
[Edit Tetapan Kegemaran]
Membolehkan anda mengedit senarai [Tetapan Kegemaran] dan mengimport atau mengeksportnya untuk digunakan pada komputer lain.
Kotak Dialog [Edit Tetapan Kegemaran]
[+][-]
[Penyelesaian masalah]
Membolehkan anda mengkonfigurasi tetapan operasi pemacu terperinci untuk aplikasi atau pencetakan khas. Memilih item daripada [Senarai Tetapan] di dalam kotak dialog [Penyelesaian masalah] akan memaparkan penerangan terperinci.
[Keutamaan]
Membolehkan anda mengubah saiz kertas yang dipaparkan oleh pemacu dan bahasa paparan mengikut wilayah yang anda gunakan atau keutamaan anda serta mengasalkan tetapan bagi tetapan kegemaran dll. Jika anda mahu mengubah bahasa paparan, selepas memilih bahasa yang anda mahu gunakan dalam [Bahasa], tutup skrin tetapan cetakan dan kemudian, bukanya semula.
[Tetapan Maklumat Pengesahan]
Membolehkan anda menguruskan pencetakan dengan cara fungsi pengurusan ID jabatan atau fungsi pengesahan pengguna.
Dengan mengklik [Tentu sahkan] pada skrin yang dipaparkan, anda boleh menyemak bahawa maklumat pengesahan yang ditetapkan dalam peranti dan kandungan yang dimasukkan adalah sepadan.
[Tetapan Nama Pengguna]
Membolehkan anda menetapkan nama pengguna untuk digunakan untuk kerja cetakan. Nama pengguna yang ditetapkan akan dipaparkan pada panel kawalan peranti dan digunakan sebagai nama pengguna untuk pengepala atau pengaki.
[+][-]
[Tetapan Peranti]
Membolehkan anda mengkonfigurasi tetapan pilihan peranti dan tetapan pentadbir.
[+][-]
[Tentang]
Memaparkan maklumat tentang versi pemacu.

Topik Berkaitan