Mendaftar Tetapan Kegemaran

Anda boleh memperoleh kembali tetapan cetakan yang kerap digunakan semasa mencetak dengan mendaftar tetapan tersebut dalam [Tetapan Kegemaran].
1.
Dalam skrin tetapan cetakan bagi pemacu, konfigurasikan tetapan yang anda ingin daftarkan.
Jika perlu, tukar helaian dan konfigurasi tetapan yang berkaitan.
2.
Klik [Daftar] di bawah senarai [Tetapan Kegemaran].
3.
Dalam kotak dialog [Daftar Tetapan Kegemaran], pilih [Nama] dan [Ikon].
Masukkan teks dalam [Komen], jika perlu.
4.
Klik [OK].

Topik Berkaitan