Tetapan Biasa untuk Semua Helaian

Anda boleh menetapkan fungsi asas cetakan melalui pratonton tetapan dalam setiap helaian. Anda juga boleh melihat tetapan kegemaran, kembalikan tetapan cetakan kepada konfigurasi standarnya, dll.
Pratonton Tetapan
Memaparkan tetapan cetakan semasa dalam pratonton. Anda boleh menetapkan fungsi cetakan asas dengan mengklik pratonton.
[+][-]
[Tetapan Kegemaran]
Memaparkan senarai tetapan kegemaran yang didaftarkan.
[Daftar]
Membolehkan anda mendaftar tetapan cetakan semasa sebagai tetapan kegemaran.
Kotak Dialog [Daftar Tetapan Kegemaran]
[+][-]
[Set Semula Ttpn Ctkn]
Mengembalikan tetapan cetakan bagi semua helaian kepada konfigurasi standardnya.
[Pulihkan Lalai]
Mengembalikan tetapan cetakan bagi helaian terbuka kepada konfigurasi standardnya.

Topik Berkaitan