Mengemas Kini/Menyahpasang Pemacu

Prosedur untuk mengemas kini pemacu dan menyahpasang pemacu diterangkan di bawah.