Membuatkan Fungsi Peranti Berguna

Apabila memasang pemacu menggunakan sambungan rangkaian, biasanya, maklumat tentang pilihan yang dipasang dalam peranti didapatkan semula dan fungsi yang berkaitan dengan pemacu ditetapkan supaya ia boleh digunakan. Apabila fungsi peranti tidak dapat digunakan, atau apabila satu pilihan ditambah, maklumat peranti ini mesti diperoleh semula dan struktur pilihan ditetapkan secara manual.

Prasyarat

Mendayakan [Dapatkan semula Mklmt Pengurusan Pcetak dr Hos] pada peranti
Untuk butiran, rujuk manual peranti.
Semasa memulakan komputer, log masuk sebagai ahli Administrators.

Prosedur

1.
Paparkan [Peranti dan Pencetak] dari [Panel Kawalan] Windows.
2.
Klik kanan ikon peranti yang anda akan tetapkan → pilih [Keutamaan cetakan].
Jika anda menggunakan panel sentuh, tekan terus ikon peranti yang anda mahu tetapkan → ketik [Keutamaan cetakan] dalam menu timbul.
3.
Paparkan helaian [Sokongan/Peranti].
NOTA
Jika skrin yang tidak mempunyai helaian [Sokongan/Peranti] iaitu skrin tetapan cetakan standard Windows dipaparkan, maka persekitaran, tetapan atau keadaan pemasangan bagi pemacu mungkin mempunyai masalah. Rujuk cara penyelesaian masalah untuk mendayakan pemaparan skrin tetapan cetakan bagi pemacu.
4.
Klik [Tetapan Peranti].
Apabila anda mengklik [Tetapan Peranti], selepas skrin pengesahan menanyakan sama ada anda ingin menyimpan tetapan yang dipaparkan, skrin tetapan cetakan ditutup.
5.
Paparkan helaian [Tetapan Peranti].
6.
Jika perlu, tetapkan sama ada alamat IP peranti akan dikesan secara automatik atau ditentukan secara manual dalam [Tetapan Alamat IP] di bahagian bawah skrin.
7.
Klik [Mendapatkan Semula Maklumat Peranti].
8.
Apabila mesej "Adakah anda mahu mendapatkan semula maklumat peranti?" dipaparkan, klik [Ya].
Jika maklumat diperoleh kembali, struktur pilihan ditetapkan secara automatik. Semak tetapan.
Jika maklumat tidak diperoleh kembali, tetapkan pilihan secara manual. Pilih pilihan yang dilampirkan pada peranti.
9.
Klik [OK].
NOTA
Dalam mana-mana kes berikut, sesetengah maklumat peranti mungkin tidak dapat diperoleh. Jika kes ini berlaku, tetapkan pilihan secara manual.
Apabila memasang pemacu dengan menentukan port TCP/IP standard
Apabila menggunakan peranti atau port yang tidak boleh mendapatkan maklumat peranti