Penskalaan

Anda boleh membesarkan atau mengurangkan saiz data cetakan semasa mencetak.

Untuk menskala saiz halaman output

1.
Paparkan helaian [Utama].
2.
Semak bahawa saiz kertas yang ditetapkan dalam aplikasi dipaparkan dalam [Saiz Halaman].
Untuk menukar saiz halaman, klik [Butiran] → pilih saiz kertas daripada [Saiz Halaman] → klik [OK].
3.
Pilih saiz kertas yang anda ingin cetak daripada [Saiz Output].

Untuk menentukan skala yang diingini

1.
Paparkan helaian [Utama].
2.
Klik [Saiz Halaman] > [Butiran].
3.
Dalam kotak dialog [Tetapan Terperinci], semak bahawa saiz kertas yang ditetapkan dalam aplikasi dipaparkan dalam [Saiz Halaman].
Untuk menukar saiz halaman, pilih saiz kertas daripada [Saiz Halaman].
4.
Pilih [Tentukan nisbah pencetakan].
Jika perlu, tetapkan nisbah dan pilih [Titik Asal bagi Nisbah yang Ditentukan].
5.
Klik [OK].

Topik Berkaitan