Helaian [Utama]

Anda boleh menetapkan fungsi cetakan asas.
[Saiz Halaman]
Memaparkan saiz halaman yang ditetapkan dalam aplikasi atau saiz halaman yang ditetapkan dengan mengklik [Butiran].
[+][-]
[Saiz Output]
Menentukan saiz halaman sebenar yang ingin dicetakkan. Jika anda memilih saiz yang berbeza daripada [Saiz Halaman], saiz data cetakan akan dibesarkan atau dikurangkan untuk memenuhi saiz halaman yang ditetapkan semasa mencetak.
[Orientasi]
Menentukan orientasi data cetakan.
[Salinan]
Menentukan bilangan salinan untuk dicetak.
[Pencetakan 2 Muka]
Mencetak pada kedua-dua muka kertas. Tetapan lalai untuk pencetak yang menyokong pencetakan 2 muka ialah [Pencetakan 2 Muka].
[Lokasi Pengikatan]
Menentukan lokasi mengikat.
[+][-]
[Pencetakan Buku kecil]
Mencetak dengan halaman dokumen diatur supaya dokumen boleh dilipat separuh untuk mencipta buku kecil.
[Butiran]
Membolehkan anda untuk mengkonfigurasi tetapan terperinci apabila melaksanakan cetakan buku kecil seperti arah pembukaan dan lebar sela.
Kotak Dialog [Tetapan Buku Kecil]
[+][-]
[Tataletak Halaman]
Mencetak dengan berbilang halaman diatur pada satu helaian.
[Kokot]
Mengokot halaman semasa mengoutput data cetakan. Pilih kedudukan kokot.
[Hidup (Eko (Bebas Dawai Kokot))] mengelim kertas tanpa menggunakan dawai kokot.
Posisi kokot tersedia berbeza-beza bergantung pada saiz kertas output, arah suapan kertas dan kaedah sumber kertas.
[Mod Warna]
Menukar antara pencetakan warna dengan hitam dan putih.
[+][-]
[Kaedah Output]
Menetapkan kaedah untuk mengoutput data cetakan. Anda boleh menetapkan PIN dalam data cetakan atau menyimpan data cetakan dalam peranti.
[+][-]
[Kertas Tersuai]
Membolehkan anda untuk mendaftar saiz kertas yang diingini yang boleh anda gunakan untuk mencetak.
Item dengan () dilampirkan ialah saiz kertas standard dan tidak boleh diedit atau dipadam.

Topik Berkaitan