Melampirkan Tera Air

Anda boleh menindih dan mencetak aksara separa lut sinar seperti [RAHSIA SULIT] atau [DRAF] pada data cetakan.
Anda juga boleh mencipta tera air baharu.

Untuk Melampirkan dan Mencetak Tera Air

1.
Paparkan helaian [Tataletak].
2.
Pilih [Masukkan Tera air] → pilih nama tera air.

Untuk Mencipta Tera Air Baharu

1.
Paparkan helaian [Tataletak].
2.
Klik [Masukkan Tera air] > [Butiran].
3.
Dalam kotak dialog [Edit Tera air], klik [Tambah].
4.
Masukkan nama dalam [Nama].
Jika perlu, masukkan aksara dan tetapkan sifat, kedudukan, sempadan dan tindihan tera air.
5.
Klik [OK].
6.
Klik [Tutup].
Tera air dicipta ditambah kepada senarai [Masukkan Tera air].

Topik Berkaitan