Helaian [Tataletak]

Anda boleh memilih tataletak atau menetapkan pengubahsuaian halaman semasa mencetak.
[Pencetakan Buku kecil]
Mencetak dengan halaman dokumen diatur supaya dokumen boleh dilipat separuh untuk mencipta buku kecil.
[Butiran]
Membolehkan anda untuk mengkonfigurasi tetapan terperinci apabila melaksanakan cetakan buku kecil seperti arah pembukaan dan lebar sela.
Kotak Dialog [Tetapan Buku Kecil]
[+][-]
[Masukkan Tera air]
Menindih dan mencetak aksara separa lut sinar seperti [RAHSIA SULIT] atau [DRAF] pada data cetakan.
[Butiran]
Membolehkan anda untuk mencipta tera air baru dan mengedit tera air sedia ada.
Kotak Dialog [Edit Tera air]
[+][-]
[Tambah Bingkai]
Mencetak sempadan sekeliling pinggir halaman.
[Poster]
Membesarkan data cetakan bagi satu halaman dan mencetaknya pada berbilang helaian kertas. Helaian output yang digabungkan bersama akan membentuk cetakan saiz besar seperti poster.
Jika anda memilih [Tersuai], anda boleh menentukan bilangan baris dan lajur masing-masing.
[Butiran]
Membolehkan anda menetapkan butiran seperti julat halaman untuk dicetak, pencetakan dengan garisan sempadan dll.
Kotak Dialog [Tetapan Poster]
[+][-]
[Saiz Campuran/Orientasi]
Mencetak data dalam saiz dan orientasi yang berbeza dari halaman ke halaman.
[+][-]
[Pengepala/Pengaki]
Membolehkan anda melampirkan pengepala atau pengaki pada data cetakan. Anda boleh menetapkan posisi dan format pengepala atau pengaki.
Jika anda melakukan pencetakan buku kecil atau pencetakan dua muka, anda juga boleh menetapkan nombor halaman untuk dicetak dalam posisi sama pada bahagian depan dan belakang halaman.

Topik Berkaitan