Helaian [Suapan Kertas]

Anda boleh menetapkan sumber kertas dan maklumat.
NOTA
Bergantung pada dek kertas dan kombinasinya yang dipasang sebagai pilihan, maklumat sumber kertas yang dipaparkan pada bahagian pemacu mungkin tidak sepadan dengan yang dipaparkan pada bahagian peranti. Akibatnya, anda mungkin tidak dapat memperoleh maklumat peranti yang betul mengenai sumber kertas.
[Sumber Kertas]
Menentukan kertas untuk dicetak mengikut sumber kertas. Jika anda memilih [Auto], sumber kertas yang sepadan dengan saiz kertas output dipilih secara automatik.
[Maklumat Sumber Kertas]
Memaparkan maklumat tentang kertas yang ditetapkan dalam sumber kertas. Anda juga boleh menetapkan komen yang diingini untuk setiap sumber kertas.

Topik Berkaitan