Helaian [Kualiti]

Anda boleh menetapkan kaedah pemprosesan cetakan untuk memadankan kandungan data cetakan.
[Tetapan Terperinci untuk Kualiti]
Membolehkan anda menetapkan butiran kualiti cetakan.
Kotak Dialog [Tetapan Terperinci untuk Kualiti]
[+][-]
[Tetapan Padanan]
Membolehkan anda menetapkan operasi sepadan untuk pelarasan warna.
Kotak Dialog [Tetapan Padanan]
[+][-]
[Cetakan Dua Warna]
Mencetak dalam dua warna dengan bahagian data cetakan yang tiada data warna dicetak dalam bayangan warna hitam dan bahagian yang ada data warna dicetak dalam warna yang ditentukan.

Topik Berkaitan