Đăng Ký Cài Đặt Ưa Thích

Bạn có thể gọi lại các cài đặt in được sử dụng thường xuyên khi in bằng cách đăng ký các cài đặt đó trong [Cài Đặt Ưa Thích].
1.
Trong màn hình cài đặt in của trình điều khiển, cấu hình cài đặt mà bạn muốn đăng ký.
Chuyển tờ và cấu hình các cài đặt liên quan, nếu cần thiết.
2.
Nhấp vào [Đăng ký] ở phía dưới danh sách [Cài Đặt Ưa Thích].
3.
Trong hộp thoại [Đăng Ký Cài Đặt Ưa Thích], chọn [Tên] và [Biểu tượng].
Nhập văn bản nếu có yêu cầu trong [Chú thích].
4.
Nhấp vào [OK].

Chủ đề liên quan