Giới Thiệu File Readme

Thận trọng khi cài đặt hoặc sử dụng trình điều khiển được ghi trong tập tin Readme.
File Readme được lưu theo tên dưới đây trong thư mục của trình điều khiển đã tải xuống.
Readme_vi.html
Nếu bạn đang cài đặt hoặc sử dụng trình cài đặt, bạn có thể tham khảo màn hình kiểm tra HỢP ĐỒNG CẤP PHÉP PHẦN MỀM CANON.