Yêu Cầu Hệ Thống

Trình điều khiển này có thể được sử dụng trong môi trường hệ thống sau.
Các hệ điều hành
Windows 10 *
Windows 8.1
Windows Server 2019
Windows Server 2016
Windows Server 2012 R2
* Một số màn hình và chức năng có thể không hoạt động chính xác trên các thiết bị đầu cuối máy tính bảng và điện thoại thông minh.
Phần cứng
Mọi máy tính đều có thể chạy các hệ điều hành ở trên
Tổ Hợp Trình Điều Khiển Và Ngôn Ngữ Hiển Thị Hệ Điều Hành
Tùy thuộc vào tổ hợp của ngôn ngữ trình điều khiển và ngôn ngữ hiển thị của hệ điều hành được hỗ trợ, hoạt động chính xác có thể không được đảm bảo. Bạn nên cài đặt bằng ngôn ngữ được chọn mặc định khi trình cài đặt khởi động.
Ngôn Ngữ Trình Điều Khiển Được Hỗ Trợ
Tiếng Anh / Tiếng Ả Rập / Tiếng Basque / Tiếng Catalan / Tiếng Trung Giản Thể / Tiếng Trung Phồn Thể / Tiếng Séc / Tiếng Đan Mạch / Tiếng Hà Lan / Tiếng Phần Lan / Tiếng Pháp / Tiếng Đức / Tiếng Hungary / Tiếng Ý / Tiếng Nhật / Tiếng Hàn / Tiếng Mã Lai / Tiếng Na Uy / Tiếng Ba Lan / Tiếng Bồ Đào Nha / Tiếng Nga / Tiếng Slovakia / Tiếng Tây Ban Nha / Tiếng Thụy Điển / Tiếng Thái / Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ / Tiếng Việt
Phạm Vi Vận Hành Được Đảm Bảo
Ngôn ngữ của hệ điều hành được bao gồm trong ngôn ngữ trình điều khiển được hỗ trợ
Ngôn ngữ của hệ điều hành không được bao gồm trong ngôn ngữ trình điều khiển được hỗ trợ
Đã cài đặt bằng ngôn ngữ phù hợp với hệ điều hành
Được đảm bảo
--
Đã cài đặt bằng ngôn ngữ không phù hợp với hệ điều hành
Được đảm bảo*1
Không được đảm bảo*2
Đã thay đổi ngôn ngữ phù hợp với hệ điều hành sau khi cài đặt
Được đảm bảo*1
Không được đảm bảo*2
*1 Bố cục có thể bị bể hoặc trình điều khiển có thể không được hiển thị đúng.
*2 Hoạt động chỉ được đảm bảo khi cài đặt bằng Tiếng Anh. Tuy nhiên, bố cục có thể bị bể hoặc trình điều khiển có thể không được hiển thị đúng.